MUSIC ACADEMY

WEI JIANG - OPERA STUDIO

Wei Jiang - Scuola di Musica Milano

MUSIC ACADEMY

WEI JIANG - OPERA STUDIO

Wei Jiang - Scuola di Musica Milano

IL MIO PROFILO

WEI JIANG | FORMAZIONE

Nata a Heilongjiang (CINA) nel 1989

WEI JIANG | FORMAZIONE

WEI JIANG | ESPERIENZA

M° Stefano Ranzani
(Direttore d'orchestra)